hosting gràcies a

Benvingut!

Entra com usuari registrat per accedir a tot el contingut

Avís legal

03 Octubre 2020

I. Informació general

La FUNDACIÓ MONTBLANC PER LA PROMOCIÓ DE LA DONA, (des d'ara FUNDACIÓ MONTBLANC) és una fundació privada subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya, amb domicili a 08014 Barcelona, carrer Sants 14-16, pral. i amb NIF número G-61.677.662. Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1.186.
La FUNDACIÓ MONTBLANC està inscrita en el Registre de Grups d'Interès de la Generalitat de Catalunya amb el número 2.081.
El present Avís Legal ha estat elaborat amb respecte i compliment de les disposicions recollides en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i en la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.
El present Avís Legal regula l'ús i utilització del Portal, al qual s'accedeix a través de l'adreça d'Internet https://fundaciomontblanc.org.
L'esmentada pàgina web ha estat dissenyada per donar a conèixer la informació, activitats i serveis oferts per FUNDACIÓ MONTBLANC.

La utilització del Portal atribueix la condició d'usuari (en endavant, l'Usuari) i implica l'acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal, havent de llegir l'Usuari atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Portal, ja que les seves condicions d'ús poden patir modificacions.

L'accés al Portal és lliure i gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat pels usuaris.
La durada del present acord té un caràcter limitat a la utilització de Portal, en conseqüència, el contracte finalitzarà en el moment en què els usuaris es desconnectin del Portal.


II. Utilització del portal

L'Usuari ha de fer un ús correcte del Portal de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal, havent de respondre dels danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.
En cas que l'Usuari vulgui col·laborar o contactar amb la FUNDACIÓ MONTBLANC a través del web, haurà de completar les dades que se li requereixin en el formulari de recollida de dades. Els camps són d'obligat compliment perquè la col·laboració sigui vàlida i, el seu ús es troba sotmès a la política de privacitat.
La informació que faciliti l'Usuari a través dels diversos formularis de contacte de la web haurà de ser veraç, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes les dades que comuniqui i s'obliga a mantenir la informació facilitada a FUNDACIÓ MONTBLANC perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l'Usuari, sent l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a FUNDACIÓ MONTBLANC o a tercers per la informació que faciliti.


III. Enllaços

En cas que s'introdueixi per un usuari d'internet un enllaç des de la seva pròpia pàgina web al Portal, l'enllaç únicament es vincularà amb la pàgina principal del Portal, però no podrà reproduir-la de cap manera, i, en cas que es visualitzin els continguts del Portal amb continguts que li siguin aliens, aquests continguts no podran induir a error, confusió o engany en els usuaris sobre la procedència dels continguts del Portal, ni suposar un acte de comparació o imitació deslleial o un aprofitament de la reputació de FUNDACIÓ MONTBLANC.
No es realitzarà des de la pàgina que introdueix l'enllaç cap tipus de manifestació falsa o inexacta sobre FUNDACIÓ MONTBLANC seus patrons, empleats o col·laboradors, ni s'indicarà en aquesta pàgina que tenen el consentiment de FUNDACIÓ MONTBLANC per a la inserció de l'enllaç, o que FUNDACIÓ MONTBLANC té alguna relació o col·laboració amb aquesta pàgina.
Excepte en els casos permesos per la llei o expressament autoritzats per FUNDACIÓ MONTBLANC, sempre que es permeti un enllaç directe amb el Portal, queda prohibida la utilització de qualsevol marca o qualsevol altre signe distintiu de FUNDACIÓ MONTBLANC, dins de la pàgina on es trobi el enllaç.
La pàgina que estableixi l'enllaç haurà de complir amb la llei i no disposar o enllaçar amb continguts il·lícits o contraris a la moral i als bons costums.
Per la seva banda, el mateix Portal pot incloure dispositius tècnics d'enllaç que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet, actuant FUNDACIÓ MONTBLANC com a prestador de serveis d'intermediació de conformitat amb l'article 17 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, de manera que només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en el cas que havent tingut coneixement efectiu, en la forma prevista per la Llei de serveis de la Societat de la Informació, de la il · licitud no hagi desactivat l'enllaç.
L'existència de llocs enllaçats no suposa que hi hagi acords amb ser responsables o titulars, i FUNDACIÓ MONTBLANC no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts d'aquests llocs, ja que els desconeix. En qualsevol cas, si l'usuari tingués coneixement que els llocs enllaçats remeten a pàgines els continguts o serveis són il·lícits o contraris a la moral ha de posar en coneixement de FUNDACIÓ MONTBLANC.IV. Propietat intel·lectual i industrial

FUNDACIÓ MONTBLANC es reserva tots els drets sobre les marques, noms comercials o altres signes distintius, les patents, i la propietat intel·lectual, pel que fa al contingut d'aquest Portal d'Internet.
En particular, els continguts que apareixen o puguin aparèixer al Portal (textos, fotografies, imatges, icones, links, etc.) són titularitat de FUNDACIÓ MONTBLANC o de tercers que han autoritzat expressament a FUNDACIÓ MONTBLANC per incloure'ls al Portal. En cap cas s'entendrà que FUNDACIÓ MONTBLANC concedeix a l'Usuari llicència o que hi renuncia, transmet, o cedeix totalment o parcialment els seus drets sobre aquests continguts, ni que confereix cap dret de transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts.
De la mateixa manera, les marques, noms comercials i altres signes distintius exposats en aquest Portal són propietat dels seus respectius titulars. L'Usuari accepta que l'accés a aquest servei d'Internet no s'ha d'entendre com la concessió tàcita, en virtut de la doctrina dels propis actes o per un altre mecanisme, de cap llicència o dret d'ús de cap marca, nom comercial o qualsevol altre signe distintiu que figuri en aquest Portal, sense el consentiment previ per escrit de FUNDACIÓ MONTBLANC o dels seus respectius titulars.V. Responsabilitat

FUNDACIÓ MONTBLANC no es troba obligat a comprovar la veracitat, exactitud i actualitat de la informació subministrada a través de la seva pàgina web. FUNDACIÓ MONTBLANC no es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada al Portal, ni dels danys i perjudicis produïts en l'Usuari amb motiu d'actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda al Portal, ja que els continguts de aquesta pàgina són de caràcter general i no constitueixen, la prestació de serveis professionals de cap mena, per la qual cosa aquesta informació resulta insuficient per a la presa de decisions professionals o empresarials per part de l'Usuari.
L'accés al Portal no implica l'obligació per part de FUNDACIÓ MONTBLANC de controlar l'absència de virus o qualsevol altre element informàtic nociu, corresponent a l'Usuari la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, per la qual cosa FUNDACIÓ MONTBLANC no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Portal.
FUNDACIÓ MONTBLANC no es responsabilitza dels danys o perjudicis produïts en l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la seva prestació o amb caràcter previ o posterior.VI. legislació

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola i qualsevol controvèrsia que es derivi d'aquest avís legal serà resolta pels Jutjats i Tribunals de Barcelona.


Darreres Notícies

     

    Muntaner 341, Planta 3 - 08021, Barcelona

    Avís legal, Política de cookies i Protecció de dades.