fbpx

hosting gracias a

Bienvenido!

Recuerda loguéarte para acceder a todo el contenido

Ven a las colonias de verano 2020!

CLAR DEL BOSC Y CAN BAJONA
Cazatalentos
3º-5º Primaria
MIRADOR
Ha nacido una estrella
6º-1º ESO
PORTUGAL
Cultura
2º ESO y más
LITUANIA
Intercambio cultural
3º ESO y más
GRECIA
Voluntariado, arte y cultura
2º de Bachillerato

Conoce nuestros proyectos!

Aquí tienes la memória

Encontrarás todo lo que hacemos, actividades, ayudas, proyectos...Proyecto educativo

Nosaltres

 

Un Proyecto Educativo y Audiovisual

Hecho especialmente para sensibilizar y hacer reflexionar a los adolescentes, sobre temas como:

 • El acoso escolar
 • El género y la mujer
 • Las redes sociales
 • Los padres
 • La adolescéncia
 • El racismo
 • La amistad

Proyecto Mou Fitxa!

Desde Igualada:

Llega la iniciativa de la asociación club Isard

fichas de azúcar
y voluntarios de jengibre

Mou Fitxa!

Un programa de voluntariado para que nadie se quede sólo.
Mucha suerte equipo de Igualada!

¿Quieres ver nuestro video corporativo?

Concierto Solidario 0,7%

Primer Concierto Solidario de The07Gift, Universidad de Barcelona

El 21 de febrero de 14:00 a 20:00 en el patip del Colegio Mayor de Penyafort

XIè Musical Solidari Projecte Kimlea

Jóvenes promesas actuan en el Teatro Atrium Viladecans, en beneficio de la Kimlea Training School, situada en Tigoni (Kenia)

Concierto de Navidad

El Cor Scandicus, de Premià, canta en Castelldaura el domingo 12 de enero a las 12h, en beneficio del Proyecto Kimlea.

No te lo pierdas!

AGENDA

Cómo ayudamos

Distribución de ayudas

La fundació, de caràcter cultural i assistencial, té per objecte la realització de qualsevol activitat i concessió d'ajuts que contribueixin preferentment a la promoció de la dona durant les diverses etapes de la seva vida, recolzant la seva formació humana, educativa, cultural i professional en tots els seus aspectes i en el seu sentit més ampli, tant a Catalunya com mitjançant els projectes de cooperació al desenvolupament.

57  %
Educació
12  %
Salut
27  %
Apoderament de la dona
4  %
Joventut
DRETS HUMANS

Drets humans Totes les nostres accions, especialment en l'àmbit de la Cooperació al Desenvolupament es dirigeixen a la promoció i protecció dels drets humans, i s'orienten pels principis bàsics que els defineixen, és a dir: universalitat, no discriminació i igualtat, participació, interdependència de drets i responsabilitat. Centrem el nostre treball en els processos més que en els objectius, tractant d'emfatitzar la participació i d'aportar un marc coherent, que reforça les bones pràctiques i que atorga de legitimitat a les intervencions de desenvolupament. Posem en actiu la responsabilitat, ja que els drets impliquen deures i els deures requereixen responsabilitat. I som conscients de l'interès que té implementar eines d'anàlisi que incideixen en les causes estructurals i en la identificació de subjectes d'obligacions i subjectes de drets, així com de la promoció d'estratègies basades en la construcció de capacitats locals i participació.

EDUCACIÓ

L'educació és la base per millorar la nostra vida i el desenvolupament sostenible. A més de millorar la qualitat de vida de les persones, l'accés a l'educació inclusiva i equitativa pot dotar la població local amb les eines necessàries per desenvolupar solucions innovadores als problemes a què s'enfronten.

En l'actualitat, més de 265 milions de nens i nenes no estan escolaritzats i el 22% d'aquests estan en edat d'assistir a l'escola primària. Així mateix, els nens que assisteixen a l'escola no tenen els coneixe- ments bàsics de lectura i aritmètica. Les raons de la manca d'una educació de qualitat són l'escassetat de professors capacitats, les condicions deficients de les escoles de moltes zones del món i les qüestions d'equitat relacionades amb les oportunitats que tenen nens i nenes de zones rurals. Perquè es brindi educació de qualitat als infants de famílies empobrides, es necessita invertir en beques educatives, tallers de formació per a do- cents, construcció d'escoles i una millora de l'accés a l'aigua i electricitat als centres educatius.

SALUT

Com a part dels nostres objectius treballem per garantir una vida saludable i promoure el benestar universal. No obstant això, en molts llocs en els que treballem, ens enfrontem a greus riscos per a la sa- lut, com altes taxes de mortalitat materna i neonatal, la propagació de malalties infeccioses i no transmis- sibles, algunes d'elles totalment desateses.

En les últimes dècades, s'han obtingut grans avenços en relació amb l'augment de l'esperança de vida i la reducció d'algunes de les causes de mort més comunes relacionades amb la mortalitat infan- til i materna, però encara hi ha molt a millorar, per exemple respecte de l'assistència qualificada en els parts. Per això intentem proporcionar un finançament més eficient dels sistemes de salut, millorar el sanejament i la higiene, augmentar l'accés als ser- veis mèdics i proveir més consells sobre com reduir la contaminació ambiental.

APODERAMENT DE LA DONA

Les dones i les nenes continuen patint la discrimi- nació i la violència en tots els llocs del món.

La igualtat entre els gèneres no és només un dret humà fonamental, sinó la base necessària per aconseguir un món pacífic, pròsper i sostenible. Si es facilita la igualtat a les dones i nenes en l'accés a l'educació, a l'atenció mèdica, a un treball decent, i una representació en els processos d'adopció de decisions polítiques i econòmiques, s'estaran impulsant les economies sostenibles i les societats i la humanitat en el seu conjunt es beneficiaran al mateix temps. Establir nous marcs legals sobre la igualtat de les dones en el lloc de treball i l'eradicació de les pràc- tiques nocives sobre les dones és crucial per acabar amb la discriminació basada en el gènere que preval en molts països del món.

JOVENTUT

Els nostres projectes i activitats es dirigeixen a involucrar els joves, que és fer-los prendre consciència que construeixen el seu propi futur a través d'una participació cívica, econòmica, social, cultural i política que necessàriament ha de ser significativa. Tractem de fer-ho implicant-los activament, reforçant el paper de les organitzacions juvenils i altres organitzadors de treball en l'àmbit de la joventut, així com fomentant el desenvolupament de competències ciutadanes, a través de l'educació per a la ciutadania, la participació democràtica i les estratègies d'aprenentatge.

Ens proposem connectar, que suposa crear cons- ciència que les relacions i l'intercanvi d'experièn- cies són un actiu crucial per a la solidaritat i el futur desenvolupament. I és el nostre objectiu compartir les millors pràctiques i seguir treballant en siste- mes eficaços per a la validació i el reconeixement de capacitats i competències adquirides mitjançant l'aprenentatge no formal i informal, en particular a través d'activitats solidàries i de voluntariat.

Alhora, capacitar significa animar-los a prendre el control de les seves vides. Avui els joves de tots els països i regions s'enfronten a diversos reptes i el treball amb joves en totes les seves formes pot servir de catalitzador per a la capacitació.

Dónde ayudamos

Proyectos por localización

8

9

12

13

Etimoé-Makoré

Abidjan (Costa d'Ivori)

Els centres Etimoé-Makoré promouen l'accés a l'educació infantil, primària i secundària a nens i joves sense recursos econòmics mitjançant beques i ajudes.

 

Descarregar Fitxa Projecte

Yarani

Abidjan (Costa d'Ivori)

Yarani és una escola de capacitació professional en hostaleria per a dones joves que no han pogut continuar els seus estudis per la situació familiar d'extrema pobresa en la qual viuen.

 

Descarregar Fitxa Projecte

Programa CHEP Salut infantil

Limuru, Kenya

En aquesta zona es troba Kimlea Clinic, un dispensari mèdic, que atén a molt baix cost a famílies de la zona. Aquest tracta d'establir una forma d'assegurança mèdica, mitjançant la creació d'un fons. D'aquí a 10 anys s'espera reduir dràsticament la mortalitat infantil, la malnutrició, les infeccions i malalties comunes com la malària i la bronquitis en aquesta localitat.

 

Descarrega Fitxa Projecte

Kimlea

Tigoni, Kenya

L'escola Kimlea prepara anualment a 120 dones per aconseguir una ocupació o perquè emprenguin un petit negoci. Fundació Montblanc canalitza col·laboracions i destina fons per becar les joves.

 

Descarrega Fitxa Projecte

Pediatrie Kimbondo

Quartier Kimbondo, Mont-Ngafula, Kinshasa, RD Congo

La Pediatrie Kimbondo és un hospital que va ser creada el 1981 pel Pare Hugo i la doctora Perna amb l'objectiu d'acollir nens i nenes que són orfes i pateixen malalties. Amb el temps, van aconseguir obrir, també, l'orfenat Maman Nkoko, en el qual donen residència a més de 800 nens. Per més informació, entra al Blog de la Rosa, una voluntària de València que ha estat aquest any allà.

 

Descarregar Fitxa Projecte

Lycee Technique et Professionel Kimbondo LTPK

Kimbondo y Telecom Kinshasa, RD Congo

El projecte LTPK promou la preparació professional de noies joves que viuen en un entorn d’extrema pobresa i risc d'exclusió per permetre'ls la seguretat alimentaria (camperoles), l'alfabetització (antena social), i/o l'accés al mercat laboral formal en el sector serveis i l'especialització en l'àmbit hoteler, (Lycee Téchnique et Profesionnel Kimbondo).

 

Descarregar Fitxa Projecte

Ebale-Monkole

Kinshasa, RD Congo

Ebale és un projecte solidari de treball en xarxa, dirigit a la captació de fons, promogut per Montblanc, juntament amb el grup d'Amics de Monkole, que té com a objectiu assistir a dones i nens que viuen en condicions d'extrema pobresa.

 

Descarregar Fitxa Projecte

DDHH al Congo

Kinshasa, RD Congo.

El programa consisteix en la difusió d'un coneixement més profund dels drets humans en el medi universitari, la promoció d'inquietuds concretes d'actuació de les estudiants i en donar el suport necessari per posar-les en pràctica .

 

Descarregar Fitxa Projecte

Camperoles

Kimbondo (RD del Congo)

El projecte promou l'organització de camperoles de Kimbondo, proporcionant el capital social necessari perquè gestionin les seves pròpies explotacions d'hortalisses, sense abandonar el conreu de mandioca, base de l'alimentació familiar.

 

Descarregar Fitxa Projecte

Liziba

Kinshasa, RD Congo

Les escoles Liziba i Bozindo són centres d'ensenyament creats per un grup de pares congolesos el 2009, que tracten d'afavorir la qualitat educativa i humana dels seus alumnes, així com l'apoderament de la dona a través de la seva formació acadèmica i com a persona. Les dues escoles funcionen a ple rendiment i actualment es troben ja en fase d'ampliació de la seva infraestructura.

 

Descarregar Fitxa Projecte

Westwold

Johannesburg (Sud-Àfrica)

Programa que prepara dones joves en habilitats tècniques en el camp del turisme i l'hostaleria perquè puguin accedir a una feina digna en el sector formal.

 

Descarrega Fitxa Projecte

El Carmen

Departament de Santa Creu, Bolívia

Al nucli poblacional del Carmen, que pertany al municipi de Sant Julià a la província de Ñuflo de Chávez, es troba el centre d'educació primària i secundària del Carmen, que és també internat, per permetre l'accés a l'escolarització a joves de població dispersa, que tenen molt difícil accés a qualsevol centre escolar.

 

Descarregar Fitxa Projecte

Escolarizar a todos los niños

Bolívia

En Bolivia colaboramos con las Hermanas de Santa Teresa de Jesús de la misión d El Plato y San Julián, en un proyecto que fomenta el acceso a la educación obligatoria (primaria y secundaria) para niños y jóvenes que viven sin recursos tanto en la zona más cercana como en las poblaciones más distantes; 120 menores anualmente pueden recibir formación básica y secundaria.

 

Descarregar Fitxa Projecte

Formación de la mujer en Latinoamérica

Bolivia, Perú, Guatemala y Honduras

En continuidad con nuestros proyectos de capacitación profesional de la mujer,
dentro de nuestro convenio de colaboración con la FPSC, se han realizado actuaciones en diversos países americanos,
en especial Bolivia, Perú, Guatemala y Honduras, dirigidas a reforzar en esta zona la salud básica y el fortalecimiento de las capacidades productivas.

Descarregar Fitxa Projecte

Formación de la mujer en Latinoamérica

Bolivia, Perú, Guatemala y Honduras

En continuidad con nuestros proyectos de capacitación profesional de la mujer,
dentro de nuestro convenio de colaboración con la FPSC, se han realizado actuaciones en diversos países americanos,
en especial Bolivia, Perú, Guatemala y Honduras, dirigidas a reforzar en esta zona la salud básica y el fortalecimiento de las capacidades productivas.

Descarregar Fitxa Projecte

Ayuda humanitaria en desastres naturales

El Salvador

Los fuertes terremotos que sufrió el Salvador en 2001, ocasionaron 1.259 muertos y 277.953 viviendas destruidas. Fundación Montblanc colaboró con las tareas de reconstrucción de 20 viviendas y 1 escuela, desarrolladas por el Arzobispado de El Salvador y la entidad local AFCD, contribuyendo de este modo a lograr el derecho de toda persona a una vivienda digna.

 

Kamalini

Nova Delhi, India

Kamalini és un centre de capacitació professional que acull joves índies que van haver de deixar el seus estudis, o que ni tan sols els van poder començar.

Descarregar Fitxa Projecte

 • 8

 • 9

 • 12

 • 13

 • Etimoé-Makoré

  Abidjan (Costa d'Ivori)

  Els centres Etimoé-Makoré promouen l'accés a l'educació infantil, primària i secundària a nens i joves sense recursos econòmics mitjançant beques i ajudes.

   

  Descarregar Fitxa Projecte

 • Yarani

  Abidjan (Costa d'Ivori)

  Yarani és una escola de capacitació professional en hostaleria per a dones joves que no han pogut continuar els seus estudis per la situació familiar d'extrema pobresa en la qual viuen.

   

  Descarregar Fitxa Projecte

 • Programa CHEP Salut infantil

  Limuru, Kenya

  En aquesta zona es troba Kimlea Clinic, un dispensari mèdic, que atén a molt baix cost a famílies de la zona. Aquest tracta d'establir una forma d'assegurança mèdica, mitjançant la creació d'un fons. D'aquí a 10 anys s'espera reduir dràsticament la mortalitat infantil, la malnutrició, les infeccions i malalties comunes com la malària i la bronquitis en aquesta localitat.

   

  Descarrega Fitxa Projecte

 • Kimlea

  Tigoni, Kenya

  L'escola Kimlea prepara anualment a 120 dones per aconseguir una ocupació o perquè emprenguin un petit negoci. Fundació Montblanc canalitza col·laboracions i destina fons per becar les joves.

   

  Descarrega Fitxa Projecte

 • Pediatrie Kimbondo

  Quartier Kimbondo, Mont-Ngafula, Kinshasa, RD Congo

  La Pediatrie Kimbondo és un hospital que va ser creada el 1981 pel Pare Hugo i la doctora Perna amb l'objectiu d'acollir nens i nenes que són orfes i pateixen malalties. Amb el temps, van aconseguir obrir, també, l'orfenat Maman Nkoko, en el qual donen residència a més de 800 nens. Per més informació, entra al Blog de la Rosa, una voluntària de València que ha estat aquest any allà.

   

  Descarregar Fitxa Projecte

 • Lycee Technique et Professionel Kimbondo LTPK

  Kimbondo y Telecom Kinshasa, RD Congo

  El projecte LTPK promou la preparació professional de noies joves que viuen en un entorn d’extrema pobresa i risc d'exclusió per permetre'ls la seguretat alimentaria (camperoles), l'alfabetització (antena social), i/o l'accés al mercat laboral formal en el sector serveis i l'especialització en l'àmbit hoteler, (Lycee Téchnique et Profesionnel Kimbondo).

   

  Descarregar Fitxa Projecte

 • Ebale-Monkole

  Kinshasa, RD Congo

  Ebale és un projecte solidari de treball en xarxa, dirigit a la captació de fons, promogut per Montblanc, juntament amb el grup d'Amics de Monkole, que té com a objectiu assistir a dones i nens que viuen en condicions d'extrema pobresa.

   

  Descarregar Fitxa Projecte

 • DDHH al Congo

  Kinshasa, RD Congo.

  El programa consisteix en la difusió d'un coneixement més profund dels drets humans en el medi universitari, la promoció d'inquietuds concretes d'actuació de les estudiants i en donar el suport necessari per posar-les en pràctica .

   

  Descarregar Fitxa Projecte

 • Camperoles

  Kimbondo (RD del Congo)

  El projecte promou l'organització de camperoles de Kimbondo, proporcionant el capital social necessari perquè gestionin les seves pròpies explotacions d'hortalisses, sense abandonar el conreu de mandioca, base de l'alimentació familiar.

   

  Descarregar Fitxa Projecte

 • Liziba

  Kinshasa, RD Congo

  Les escoles Liziba i Bozindo són centres d'ensenyament creats per un grup de pares congolesos el 2009, que tracten d'afavorir la qualitat educativa i humana dels seus alumnes, així com l'apoderament de la dona a través de la seva formació acadèmica i com a persona. Les dues escoles funcionen a ple rendiment i actualment es troben ja en fase d'ampliació de la seva infraestructura.

   

  Descarregar Fitxa Projecte

 • Westwold

  Johannesburg (Sud-Àfrica)

  Programa que prepara dones joves en habilitats tècniques en el camp del turisme i l'hostaleria perquè puguin accedir a una feina digna en el sector formal.

   

  Descarrega Fitxa Projecte

 • El Carmen

  Departament de Santa Creu, Bolívia

  Al nucli poblacional del Carmen, que pertany al municipi de Sant Julià a la província de Ñuflo de Chávez, es troba el centre d'educació primària i secundària del Carmen, que és també internat, per permetre l'accés a l'escolarització a joves de població dispersa, que tenen molt difícil accés a qualsevol centre escolar.

   

  Descarregar Fitxa Projecte

 • Escolarizar a todos los niños

  Bolívia

  En Bolivia colaboramos con las Hermanas de Santa Teresa de Jesús de la misión d El Plato y San Julián, en un proyecto que fomenta el acceso a la educación obligatoria (primaria y secundaria) para niños y jóvenes que viven sin recursos tanto en la zona más cercana como en las poblaciones más distantes; 120 menores anualmente pueden recibir formación básica y secundaria.

   

  Descarregar Fitxa Projecte

 • Formación de la mujer en Latinoamérica

  Bolivia, Perú, Guatemala y Honduras

  En continuidad con nuestros proyectos de capacitación profesional de la mujer,
dentro de nuestro convenio de colaboración con la FPSC, se han realizado actuaciones en diversos países americanos,
en especial Bolivia, Perú, Guatemala y Honduras, dirigidas a reforzar en esta zona la salud básica y el fortalecimiento de las capacidades productivas.

  Descarregar Fitxa Projecte

 • Formación de la mujer en Latinoamérica

  Bolivia, Perú, Guatemala y Honduras

  En continuidad con nuestros proyectos de capacitación profesional de la mujer,
dentro de nuestro convenio de colaboración con la FPSC, se han realizado actuaciones en diversos países americanos,
en especial Bolivia, Perú, Guatemala y Honduras, dirigidas a reforzar en esta zona la salud básica y el fortalecimiento de las capacidades productivas.

  Descarregar Fitxa Projecte

 • Ayuda humanitaria en desastres naturales

  El Salvador

  Los fuertes terremotos que sufrió el Salvador en 2001, ocasionaron 1.259 muertos y 277.953 viviendas destruidas. Fundación Montblanc colaboró con las tareas de reconstrucción de 20 viviendas y 1 escuela, desarrolladas por el Arzobispado de El Salvador y la entidad local AFCD, contribuyendo de este modo a lograr el derecho de toda persona a una vivienda digna.

   

 • Kamalini

  Nova Delhi, India

  Kamalini és un centre de capacitació professional que acull joves índies que van haver de deixar el seus estudis, o que ni tan sols els van poder començar.

  Descarregar Fitxa Projecte

Proyectos por actividad

Cooperació al desenvolupament

Accés a l'aigua

L'escassetat d'aigua en algunes zones del país és un dels problemes que dificulten unes condicions d'higiene i salubritat en la població.

Colaboran:

Hosting por .

 

Sants 14-16, Principal - 08014, Barcelona

Avíso legal, Política de cookies y Protección de datos.

FUNDACIO MONTBLANC PER A LA PROMOCIÓ DE LA DÓNA utiliza cookies propias y de terceros para mejorar sus servicios y poder ofrecerle las mejores opciones mediante el análisis de su navegación. Para obtener más información sobre estas cookies y el procesamiento de los datos personales, consulte nuestra Política de privacidad y cookies. ¿Acepta estas cookies y el procesamiento de los datos personales que implica?